info@keistadkerk.nl

kerstochtend 10u in de EH

We kijken nu al uit naar en feestelijke kerstviering op kerstochtend!

Lees meer...

kerstavond 24 december 21.00 u

  

Samen zingen met kerst!

Lees meer...

jesse Boom met advent

JESSE BOOM                                                                              Advent project 2019

Al in het Oude Testament zie je tekenen van Jezus. Wij gaan op zoek naar zijn wortels, we gaan graven in de geschiedenis…. ‘uit welk hout is Jezus gesneden?’

 

Lees meer...

komende zondag 10 november

Komende zondag 10 november een bijzondere dienst!

 

We luisteren naar verhalen van mensen die mooie dingen doen in de samenleving.

Lauden, 7.30 tijdens advent

“I believe there is no Liturgy in the world, either in ancient or modern language, which breathes more of a solid, scriptural, rational piety than the Common Prayer of the Church of England.” – John Wesley

 

Al in de eerste eeuwen van het christendom waren er christenen die dagelijks op gezette tijden samenkwamen om te bidden. Tot vandaag de dag vormen deze ‘getijdengebeden’ een ononderbroken keten van dagelijks gebed. In veel kloosters worden nog elke dag de psalmen, het onze vader en andere eeuwenoude gebeden ten hemel opgedragen. Daarmee geven de kloosterlingen gehoor aan Paulus’ oproep aan de gemeente in Thessaloniki om te bidden zonder ophouden. Ook John Wesley, wellicht de belangrijkste theoloog in de Kerk van de Nazarener, hechte veel belang aan het liturgisch getijdengebed. Hij schreef zelfs een aangepaste versie van het anglicaanse Book of Common Prayer voor gebruik in methodistische kerken.

Nu moeten we bekennen dat wij, en met ons waarschijnlijk vele anderen, deze traditie grotendeels zijn kwijtgeraakt. Hoewel gebed een grote rol speelt in onze levens, bidden we niet meer samen met andere christenen op vaste tijden. We weten niet meer hoe het moet en wat er precies de waarde van is. Maar het getijdengebed heeft ons wel nieuwsgierig gemaakt. Doordat we soms in kloosters komen waar we een paar dagen mee mogen draaien in het ritme van gebed, maar ook doordat we om ons heen ‘nieuwe’ kloosters zien ontstaan waar deze oude traditie nieuwe vormen aanneemt.

Tijd voor een experiment dus!

Om te ontdekken wat de waarde van het gezamenlijk getijdengebed is willen we deze advent elke doordeweekse ochtend (feestdagen uitgezonderd) gezamenlijk bidden. We noemen dit gebedsmoment naar het traditionele ochtendgebed: De lauden.

Om half 8 nemen we zo’n twintig minuten de tijd om aan de hand van het boek ‘Bid, Luister, Leef’ (dat overigens gebaseerd is op o.a. het eerdergenoemde Book of Common Prayer) de dag gezamenlijk te beginnen en aan God op te dragen. Juist in deze drukke tijd willen we voordat de dagelijkse werkzaamheden beginnen, tijd nemen voor God.

We nodigen jullie uit om onderdeel te zijn van dit experiment. Dat kan door simpelweg één of meerdere ochtend mee te bidden, maar ook door bijvoorbeeld één van de ochtenden de rol van ‘liturg’ op je te nemen. Verder waarderen we het zeer als jullie mee willen denken over dit experiment en het mogelijke vervolg ervan.

Praktisch:
Van 2 december tot en met 23 december elke doordeweekse ochtend (feestdagen uitgezonderd) om 7:30 (deur open 7:25) in de leerkamer van de Keistadkerk (Emmaüskerk Noordewierweg 131, ingang links).