info@keistadkerk.nl

Wees welkom bij onze open en betrokken gemeenschap

Keistadkerk van de Nazarener

Bij ons kunnen de zondagse diensten heel verschillend zijn. Veel van onze sprekers komen uit ons midden. Dat is een bewuste keus omdat we geloven dat de Geest tot iedereen spreekt.  Onze liturgie heeft vaak zang, gebed, preek en zegen. Maar we kennen ook het Open Altaar, een moment van stilte en persoonlijk gebed.

 

Samenkomen met God in ons midden is een mysterie op zondag. Daar willen we vooral de Liefde van Jezus, DE Nazarener, beleven en beoefenen. Muziek, woorden uit de Bijbel, verhalen, gesprekken, rituelen helpen daarbij. Het is onze wens dat de zondagen helpen om op adem te komen. Eens in de maand , de eerste zondag, doen we dat ook met meer aandacht voor ons als grote kerkfamilie, een intergenerationele dienst: familiedienst!

 

De Kerk van de Nazarener Amersfoort is een open en optimistische kerk waar de liefde van God centraal staat. God is liefde. Dat is het hart van ons geloof. God toonde ons zijn liefde door naar de wereld te komen in Jezus. Jezus gaf ons zijn Geest om de opdracht van liefhebben en over Hem vertellen goed uit te kunnen voeren. Wij geloven dat God alles nieuw wil maken. Dat wil zeggen: zoals het door Hem bedoeld is. Zo wil Hij ook ons vormen en het goede in ons naar boven halen. 

 

SfeerimpressieGroeien en ontmoeten

'Speelsheid maakt van een formele kerk een levendige gemeenschap'

De keistadkerk streeft ernaar samen te groeien en dat op zo'n manier te doen dat we met elkaar een levendige gemeenschap vormen. We hebben iets met elkaar en we hebben iets met Jezus, dat leidt ertoe dat we samen groeien in ons geloof. Door elkaar op zondag en door de week heen te ontmoeten iets te betekenen voor de ander én impact te hebben op onze omgeving. We hopen daarmee dat ons geloof iets betekent voor de mensen om ons heen en dat wij ons ontwikkelen tot een levendige gemeenschap.

Kinderen & tieners 

'We hebben aandacht voor elkaar' 

De kerk is een gemeenschap van kinderen, jonge en oudere volwassenen en… tieners. We willen kerk zijn samen met hen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om voor kinderen en tieners plekken te creëren die speciaal op hen zijn afgestemd. Tijdens onze bijeenkomsten, maar ook daarbuiten hebben we aandacht voor elkaar. 

 • Samenkomsten

   

  Van harte welkom! 

  Elke zondag komen we bij elkaar in de Emmauskerk in Amersfoort ( tijdens de verbouwing zijn we elders, zie nieuws).
   
  Koffie vanaf 11.15 uur, start dienst rond 11.30 uur 

  Adres: Noordewierweg 131 Amersfoort (ingang West, kant van de bakker) 


  Twee
  gemeenschappen
   

  De Kerk van de Nazanerer is gevestigd in 12 Nederlandse steden. 
   
  De kerk in Amersfoort bestaat uit deelgemeenten:

   

 • Kringen

  In de Keistadkerk hebben we zogenoemde kringen. Dit zijn kleine groepen (van drie tot twaalf personen), die regelmatig bij elkaar komen om hun leven te delen. Vaak eten ze met elkaar, ze bidden voor elkaar en hebben echte gesprekken. Kringen zijn er om elkaar persoonlijk te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te steunen.

  Wil jij meedoen?


  Mail pastor@keistadkerk.nl

 • Leren

  We streven er naar om elk jaar een orientatiecursus te organiseren, of een DNA training, of een kennismaking met geloof.

  We denken dat leren op verschillende manier kan , bijvoorbeeld ook door mee te doen in missieteams. 

  Mail ons wat jij nodig hebt:

  stadskerk@gmail.com
Twee deelgemeenten

De Kerk van de Nazarener in Amersfoort (ga naar overkoepelende website) bestaat uit 2 deelgemeenten:


van harte welkom elke zondag 11.30