info@keistadkerk.nl

coronamaatregelen Keistadkerk

Samen staan we sterker, samen zijn we verantwoordelijk!

 

In Keistadkerk zorgen we goed voor elkaar, we volgen de adviezen van het RiVM, blijf thuis bij klachten , ook als huisgenoten die hebben.

We vragen je met ons mee te werken, je te houden aan de 1,5 meter afstand en een voorbeeld te zijn voor de wijk. Dit doen we uit liefde voor elkaar, zoals Jezus ons heeft liefgehad. Ook uit liefde voor elkaar spreken we elkaar op deze regel aan. 

We hebben meestal niet meer dan dertig mensen en zelfs dan voelt het gezellig in onze zaal. Vanaf  oktober verwachten we dat je je naam opschrijft bij de deur.

Ook verwachten we dat je een mondkapje draagt totdat je zit, laten we er alles aandoen het virus te ontmoedigen en elkaar te beschermen....en natuurlijk ook dan de 1,5 meter aanhouden!

 

 

Lees meer...

boekenkastje bij de deur

bij de voordeur van de KEISTADKERK HANGT EEN PRACHTIG BOEKENKASTJE.

 

neem rustig 1 boek eruit , wij vullen het wel weer

samenkomen?

Update eind mei:

We zijn hard bezig met nadenken over hoe we veilig terug gaan naar samenkomsten. En dan ook nog met andere liturgie!

Tipje van de sluier: Hybride!

de komende zondagen hebben ook wij nog geen samenkomsten.

 

 

Lees meer...

Lente of Lent? :-)

Lent is an ancient tradition going back to the third century church. And yet, many of us today may not know exactly what Lent is, or why Christians observe this season in the church year.

The English word “Lent” came from an old, Anglo-Saxon word, “Lencten,” which meant Spring.

Lees meer...

op weg naar Pasen

 

Noteer alvast in je agenda: 

Aswoensdag Vesper half 8

Lees meer...