info@keistadkerk.nl

Vlindertuin Buitenkerk 10 uur

waar wij bij elkaar komen daar gebeurt God’

 

Ook deze zomer gaan we weer naar buiten! Dan kunnen we vroeg op de ochtend samenkomen en wel om 10.00 u in de Vlindertuin (bij slecht weer koffie in de Huiskamer), achter de dahliatuin op de Dollardstraat (150).

Relaxed elkaar ontmoeten, samen bidden, de Bijbel open en speels aan de slag, “samen leren liefhebben’ is immers ons motto!

 

We pakken een rooie draad , Bijbelse Helden?!

Je kunt meedoen , ook als je echt op vakantie bent door in de week eraan voorafgaand mee te lezen, door te denken, iets erover te delen op de Keispontaan app. Hieronder zie je het schema.

Het worden ‘ieder heeft wat’ontmoetingen, iedereen kan iets inbrengen, ook muziek, creativiteit, spel, verhaal. Laat het even van tevoren weten aan Gerrie, die houdt dan het overzicht.

Je neemt je eigen bijbel, picknickkleedje of stoeltje en thermoskannetje/limo mee, wij doen de poort open om 9.45u.

Inhoud:

  • Koffie
  • Welkom en programma/thema, de kaars aan
  • Rondje delen
  • De bijbel open
  • Verwerking : Stilte | gesprek| spel
  • Kinderen doen mee
  • Gebed
  • Koffie

17 juli David

24 juli Ruth

31 juli Jozef

7 augustus Esther

14 augustus Nehemia

21 augustus Mirjam

 ( Wat valt je op, wat zou je van hen kunnen leren, wat wil je delen, bedenk eens een spel, quiz of vertelling erbij, …..)