info@keistadkerk.nl

Pasen 2019 ; een nieuw begin in de tuin

Na drie mooie vespers in het Corderius met alle drie de kerken van de Nazarener Amersfoort brak de Paaszondag aan!

In de stralende zon dronken we koffie, zongen we het uit met Maureen en  kinderen en genoten we van de bloemenborder…als in de tuin.

Daar kwamen we de Tuinman tegen en dachten we na over de Schepping en Herschepping.

 

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)

Hoe anders, dit antwoord, als in die eerste tuin, waar de mens zich verstopte omdat hij ongehoorzaam was.  ‘Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’

Pasen betekent dat je opnieuw mag beginnen!

 

Wat doe jij als God je roept? Kies je voor Hem, vertel je over Zijn liefde, misschien laat je je wel dopen om een nieuw begin te laten zien!