info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

Say yes to life

Van Pasen naar Pinksteren met Saying Yes to life  van Ruth Valerio en Genesis 1

 

 

 Let there be light! - Genesis 1: 1-5             

 

Alle goden en scheppingsverhalen uit allerlei culturen op een hoopje en je ontdekt dat die uit de Bijbel een God laat zien, die met liefde en zorg de Schepping in Zijn hand heeft. Lees Job 38-41 na en je ontdekt dat God grip heeft op de Leviathan, die bij andere verhalen ons angst wil inboesemen. De chaos en de leegte worden gevuld met Zijn aanwezigheid in het Begin, er is Licht! Daar gaat schepping en verlossing samen, zoals een indiaanse term het heeft over God Creation-Son.

Hebben we het over de opstanding, dan gaat het over de herschepping. Het Licht heeft het duister overwonnen. Nog steeds spreekt God dagelijks dat woord; er zij licht. De dag wordt zelfs weer langer zo naar de zomer toe. Reflectievraag: wat doet licht met jou?

 

Maar Ruth Valerio koppelt het nog aan een andere vraag: we mochten de elektriciteit uitvinden en zo ontwikkelen we ons verder. Er is geen fossiele aarde meer voor nodig, we hebben de wind en de zon gekregen om het om te zetten in electriciteit. Maar hoe ongelijk verdeeld zijn die mogelijkheden in de wereld van vandaag!

Vraag: waarom pakt de mens de gekregen verantwoordelijkheid over de schepping niet?

 

Let the waters be separated - Gen 1: 6-8               

Vorige week woensdagavond, ik stond op het strand te kijken naar de zonsondergang. Het prachtige licht omstraalde de ruimte, de zee, mij! En ik werd weer heel blij!

Nooit twijfel je of de zon in de ochtend erna opkomt, (bijna) nooit twijfel je of de zon weer door de wolken zal breken. Hij is er en hij blijft er ( of is het een zij?).   Gods Licht schijnt door alles heen, altijd. Een prachtig beeld van Zijn aanwezigheid. .

Vorige week drie dagen op het strand en je raakt verwonderd over dat andere verschijnsel: eb en vloed. Regelmatig en ook wat onregelmatig trekt de waterlijn terug en komt op. In Genesis staat in vers 6-8 dat God een scherpe scheiding maakt tussen de hemel en de aarde. Helder! Maar wat daar op het strand heel duidelijk wordt is dat beide wel altijd met elkaar te maken hebben…..eb en vloed is afhankelijk van de aantrekkingskracht van de maan.

Onze God in vloeiende relatie met Zichzelf houdt van eenwording, beweging, samenhang. De aarde leeft met een kringloop, niet met een wedloop. Ook hierin heeft God de schepping met Zijn aanwezigheid beïnvloed!

En water is een bron van leven geworden, de hele Bijbel spreekt ervan.

En juist dat water wordt bedreigt en is bedreigend. De watervervuiling wereldwijd neemt gigantisch toe, de waterspiegel wereldwijd stijgt akelig, de watersnood met slagregens en vloedgolven wereldwijd lijkt toe te nemen, de ‘waterstress’ in droge gebieden scheidt werelddelen meer dan ooit. Ruth Valerio zegt: bidt, geef en kom in actie, luister naar Jezus die het levende water is.

 

Let the land produce vegetation   

 Genesis 1: 6- 13

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

 

Waar ik veel te weinig bij stilsta…door de klimaatverandering kunnen boeren veel minder de groei en oogst van hun gewassen plannen, bijna alles en overal is dat in de war.

Waar ik veel te weinig over nagedacht had…..in de Bijbel is de belofte van God vaak ook gekoppeld aan de belofte voor land.

Wat me de ogen weer opende……de kolonisatie in de geschiedenis heeft de aarde uitgebaat.

Waar ik echt eens over na moet denken……..we hebben als christenen alleen maar gepraat over churchplanting en niet over boomplanting.

Waar Ruth Valerio gelijk in heeft….wat een dualistisch denken in de christelijke geschiedenis, alsof de natuur niet verweven met de mensheid is, God heeft waarschijnlijk een ander wereldbeeld als wij.

Wat mooi dat er in Israel een feest is dat de lente, de groei en bloei van bomen bejubelt, Tu b’Shevat.

Wat bijzonder dat in Israel, Ijsland, een aantal landen in Afrika en gelukkig ook in Zuid Amerika grote boomplantprojekten zijn, soms ook gestart door kerken.

Als God in Genesis op de derde dag zegt dat de natuur goed is, herken je dat in zoveel beelden in de Bijbel. Gewortelde bomen schijnen ver onder de grond met elkaar verbonden te zijn, ik las erover in het prachtige boek ‘de Acht grote lessen van de Natuur’ van Gary Ferguson.

De voorman van A Rocha Dave Bookles zegt: ‘the value of nature is theocentric’. Wat een zin!

Kijk naar buiten en zie het hoe goed God is!

 

en wat een mooi filmpje op Earthday van Google: https://youtu.be/hAxqygRdM4g

 

Let there be lights in the sky    

Genesis 1: 14- 19

Het ritme van Genesis 1, het is je vast vaker opgevallen dat de schepping van dag 1 zo lijkt op de dag 4. Wat me eigenlijk nog nooit zo opgevallen was is dat er niet staat dat God de zon en de maan/sterren schiep, maar de grotere en kleine lichten! Waar vele godsdiensten de zon en maan vereren, staan deze lichten in directe lijn met het Licht….we zullen nooit kunnen vergeten dat Hij de Enige Bron van aanbidding is. En zie daarover de vele lyrische liederen in de Bijbel.

Ik dacht dus even lekker buiten in het ‘grootste licht de zon’ dit hoofdstuk te lezen, maar werd overweldigt door de kracht van warmte en licht (alsmede door het onderwerp eschatologie in de Bijbel van Ruth Valerio). In mijn achterhoofd nog de lezing van afgelopen zondag, Lucas 21 vers 11 ‘er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen’. En de angst kan er zomaar inschieten, wat als de kosmos ontploft?

Gelukkig zijn er geleerden als Tom Wright die Griekse woorden bestudeert hebben, joodse conteksten bekeken en ons kunnen vertellen dat het veel waarschijnlijker is dat de aarde hernieuwd zal worden dan verwoest. Eschatologische bijbelgedeeltes moet je altijd bekijken in hun context, vaak hebben ze een symbolische functie.

Ken je het Bijbelse denken van discontinuiteit en continuiteit? Jezus die na de Opstanding in een nieuw lichaam liep wat verrassend veel leek op het oude, is een mooi voorbeeld daarvan.

Als God met zoveel plezier de wereld geschapen heeft, zijn liefde er volledig heeft ingestopt, zal Hij dan niet op het oog hebben die wereld te vervolmaken met verlossing , liefde, genezing, glorie, opstanding?

Kijk op een donkere plek in de nacht naar de sterren en probeer je Gods Belofte aan Abraham voor te stellen, zoveel sterren zoveel mensen mag je zien als volk van God…dat zijn er oneindig veel , hoor!

 

Let the waters teem with living creatures and let the birds fly

God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’

Eergister vroeg mijn vriendin Sue of ik een vogelfoto had om in te leveren bij een grote Fotowedstrijd om aandacht te vragen voor de Nederlandse vogels. En huiverend lees ik het hoofdstuk van Ruth Valerio over Genesis 1: 20-23…..God schiep de vissen en de vogels, hij legde zijn adem erin, hij zegent ze met ‘talrijkheid’ ( ook en juist in variatie), overal op aarde.

En hoe blij ik ben van het dagelijks voortdurend gekwetter in mijn tuin, het gekoer van een duivenstelletje en het geroffel van de specht die een thuis heeft gevonden in het parkje achter ons, we weten dat de grutto bedreigd worden door de akkerbouw, de stinkvogel (die ik jaren geleden in de lens had in Peru) bedreigd wordt door boomkap, dat de musjes geen heggen in tuinen hebben om te schuilen, dat meeuwen met vervuiling in de maag gevonden worden,  dat de trekvogels de weg kwijt zijn met de climatchange

.

En dan hebben we het nog niet eens over de vreselijke vervuiling van de zee, het afsterven van koraalrif en de overbevissing waar de docu Seaspiracy over gaat. Of over de gigantische natuurcrisis als bijen en andere insecten blijven afnemen

Dit stukje Genesis 1 vreesde ik al….want ik hou zo van vogels en het gaat niet goed met ze!

God houdt van de gevleugelden en watervlugge vissen!

In de Bijbel heeft het water een rol, het geeft leven, je wordt erdoorheen gered.

In de Bijbel zie je verhalen over duiven, raven, kippen, adelaars….kijk naar de vogels, zegt Jezus!

Niet gek dat meerdere theologen vogelaar zijn! Ik ga snel het boek van John Stott aanschaffen over de lessen van de vogels……blijft een mooi verhaal van Pim, dat hij eens in Rusland door deze John op werkbezoek meegesleurd werd in een zoektocht naar en bijzondere vogel.

Overigens wel super dat in ons werelddeel de aandacht voor plastic, consuminderen, natuurlijke landbouw, bijvoeren, bodemcultuur en bosgroei, watervervuiling groeit.

Laten we proberen een klein steentje bij te dragen, heb jij de bloemzaadjes van Pasen al gepland voor de bij?

 

 

Let the land produce living creatures

Gen. 1: 16-31

‘En God zag dat het zeer goed was’, daarmee eindigt de zesde dag.

Je ziet als het ware God  genieten van een troep olifanten in het avondlicht op de Serentegi, een leguaan op een vulkaankrater, een enorme wolk flamingo’s aan het meer, een slingerende aap in de bossen, ronddollende bizons op de vlakte…en ga zo maar door. Geef toe, de natuur an sich is al prachtig maar met een schepsel erin gaat het nog meer leven en spreken!

‘A perfect planet’ heet de nieuwe natuurserie op donderdagavond….en God zag dat het zeer goed was!

En daarvan mogen wij als mens deel uitmaken! Paus Francis heeft het over ‘our common home’ and Richard Bauckman over ‘ the community of creation’ , we zijn samen met de dieren gemaakt , hebben dezelfde opdracht om vruchtbaar te zijn en mogen genieten van hetzelfde voedsel.

Te vaak hebben we uit dit stukje Bijbel vers 26 uitgelicht, verheven boven het geheel. Maar als je dat dan doet, wees je dan maar extra bewust van de verantwoordelijkheid die het je geeft als je Gods adem in je draagt, geschapen bent naar zijn beeld, hoe man en vrouw gelijkgesteld worden!

 

 

The seventh day

Gen. 2:1-3

In het hersenbrekend proces van nadenken over de kerk van de toekomst zou ik best willen voorstellen om de zondagse samenkomst eens in de maand te gaan vieren, scheelt massa aandacht, werk en tijd die elders besteed kunnen worden.

Maar lees ik dan de afsluiter van de Schepping de zevende dag als rustdag, lees ik in Exodus 31;17 dat God op adem kwam , wie zijn wij mensen dan dat we denken dat echte rust in de hektiek van het leven niet nodig is?

De rustdag is geworteld in God! Echte shalom is een verlangen dat in de gebroken wereld van nu ons doet uitstrekken naar nieuw leven. Niet voor niets is de Opstandingsdag de dag van de viering geworden.

Say yes to Life was een Lentbook 2020, en per toeval belande ik ermee in de vijftig dagen na Pasen 2021. En dit laatste hoofdstuk gaat juist over Pinksteren! Jezus die opstaat en ons na zijn hemelvaart de Geest geeft, als een belofte, wijsheid en kracht in de tussentijd van deze gebrokenheid naar eeuwigheid.

En terwijl we ons uitstrekken naar de hemel, staan we met twee benen op de aarde waar we mee verbonden zijn, moeten we verantwoorde keuzes maken en bidden voor vernieuwing en behoud………..wat bijzonder dat er juist  komende vrijdag en zaterdag een online symposium is van Groengelovig met Ruth Valerio!

Van Harte aanbevolen!

https://groengelovig.nl/