info@keistadkerk.nl

Hierbij blogs Vanuit de keistadkerk

kerk en corona 2

  1. Character en Commitment

Al heel vroeg in coronatijd werd het verhaal van Pater Damiaan verteld.

Pater Damiaan, een katholiek priester, die er in de negentiende eeuw voor koos om op een eiland van besmettelijke leprozen te dienen en uiteindelijk zelf stierf aan lepra. Hoever moet naastenliefde gaan?  

 

Net als vroeg in de coronacrisis het verhaal verteld werd van christenen die tijdens de Pest het verschil maakten. Waar iedereen de zieken mijdde zaten christenen naast bed, met gevaar voor eigen leven.

 

Al heel vroeg in de coronacrisis werd het verhaal van Luther aangehaald, die er vaker voor koos bij besmettelijke ziekte weg te blijven dan het op te zoeken, uit bescherming voor anderen die hij dan weer kon besmetten.

 

De grote gemene deler van deze verhalen is dat deze mensen bewust kozen hoe zij de Liefde van Jezus konden laten zien aan hun medemensen.

 

Het getuigt van commitment aan Jezus om je medemens te dienen. Je kunt kiezen om te gehoorzamen aan de regels van quarantaine en 1,5 meters.

Maar ja, het protest zwengelt aan, de kritiek rijst op, de regels worden betwist, vrijheid lijkt in het spel. Je wilt zelf kunnen kiezen en je weet het altijd beter, toch? Wees eerlijk, je bent mens en ook nog Nederlander !

 

Er is een oplossing die kiezen doet samenvallen met iets beters: het willen zijn als Jezus. Nederig, gevend, de ander uitnemender achten dan jezelf, barmhartig, rechtvaardig….zoek al die eigenschappen maar op.

 

Wat corona ons leert is dat veel waar we waarde aan hechten zomaar voorbij kan zijn, het leven hebben we niet in eigen hand,  het leven is niet maakbaar.  Wat blijft er over?

DIT!

Gaan liefhebben als Jezus, niet zozeer als opdracht maar als karaktereigenschap!

Kiezen om te dienen vanuit liefde.

Volgen door te luisteren naar de liefde.

 

Diep van binnenuit de liefde van Jezus laten samen vallen met jouw denken en voelen.

Wat een kans om karakter te tonen!

Wat een kans om commitment te laten zien!

 

Minister de Jonge begreep er die laatste persconferentie wel iets van ‘ons gedrag zal volgen op de diepe overtuiging dat we het alleen samen voor elkaar krijgen’.

De diepe innerlijke overtuiging van Jezus zal iets moeten betekenen voor jouw gedrag.

 

Kerk , corona gaat over karakter en commitment!